Felnőttoktatás

 

Felnőttoktatás a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumban

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum tagintézményeiben – Hódmezővásárhelyen, Szentesen, Csongrádon és Makón - érettségizetteknek, egy szakképesítéssel, illetve szakképesítéssel nem rendelkezőknek biztosít olyan lehetőséget, amellyel növelni tudják elhelyezkedési lehetőségüket a munkaerőpiacon.

Ingyenes képzéseinkre várjuk a 16 éves kor feletti jelentkezőket!

Keresse a lehetőségeket!

2019/2020-as tanévben indítani kívánt szakmái már elérhetőek itt!

Legfőbb célunk, hogy tanulóink részére korszerű, gyakorlatorientált oktatást biztosítsunk.  A megszerzett tudással képesek legyenek a mai gazdasági helyzetben elhelyezkedni, és komplex tudásukkal a munkaerőpiacon helytállni. Iskoláinkban dolgozó kollégák célja, hogy a legmagasabb szinten készítsék fel az oktatás korszerű technikáinak segítségével tanítványaikat a szakmai vizsgákra.

Képzési alapelveink:

Alapvető célunk, hogy a nálunk végzett diákok nyitottak legyenek a világ felé, olyan gyakorlati és elméleti tudást szerezzenek, mellyel igényük lesz ismereteik további gyarapítására.

Fontos feladatunk, hogy a szakmával rendelkezőket érettségire készítsük fel. Így a bizonyítvány megszerzését követően bekapcsolódhatnak az érettségire épülő szakképzésbe, illetve eredményeik alapján felsőfokú tanulmányokat is folytathatnak.

Oktatási rend megszervezése:

Törekszünk a képzések rugalmas megszervezésére, ezzel is segítve a jelentkezők munkaidejéhez történő alkalmazkodást.

Diákjainkat a tanév elején tájékoztatják a tantervi és vizsgakövetelményekről, hogy eredményesen készülhessenek fel a szakmai vizsgára.

Szeptemberben ismertetjük a tanév rendjét, az egyes osztályok órarendjét és a házirendet.

Tanulási készségek felnőtt korban:

Iskoláinkban célul tűztük ki, hogy diákjaink ne csak korszerű tudást szerezzenek, de megismerkedjenek a különféle tanulási technikákkal a könnyebb és hatékonyabb tanulás érdekében.

Lemorzsolódás elkerülése:

Tudjuk, hogy felnőttkorban sok olyan külső ok és személyes probléma merülhet fel, mely a diákok lemorzsolódásához vezethet. Ennek elkerülésének érdekében odafigyelünk az időbeosztásra, személyes problémák kezelésére és szoros együttműködés kialakítására a diákokkal.

Munkaerő piaci lehetőségek:

Képzéseink megszervezésekor fontos szempont számunkra, hogy a tanítani kívánt szakmák a munkaerő piacon keresett szakirányok legyenek.

 

ISMERJE MEG TAGINTÉZMÉNYEINKET ÉS AZ ÁLTALUK KÍNÁLT KÉPZÉSEKET!

Tájékozódjon az esti tagozat képzéseiről a tagintézmények honlapjain!

 

HSZC Boros Sámuel Szakközépiskolája és Szakiskolája

http://www.boros.sulinet.hu

 

HSZC Eötvös József Szakképző Iskolája

http://www.eotvos.hiszk.hu

 

HSZC Corvin Mátyás Szakképző Iskolája

http://www.corvin.hiszk.hu

 

HSZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskolája

http://kalmar.hiszk.hu

 

HSZC Návay Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma

http://www.keri.mako.hu

 

HSZC Pollák Antal Szakképző Iskolája

http://www.pollak.hu

 

HSZC Sághy Mihály Szakképző Iskolája

http://www.saghy.hu

 

HSZC Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája

http://www.zsoldos.sulinet.hu