Ugrás a fő tartalomra

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9.


+36 (62) 202-475

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

I. Általános közzétételi lista
1. A közfeladatot ellátó szerv  
hivatalos neve Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
székhelye 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.
postai címe 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.
telefon- és telefaxszáma +36 (62) 202-475
elektronikus levélcíme hszc.titkarsag@hiszk.hu
honlap https://hszc.hu/ 
titkársági ügyfélszolgálatának elérhetőségei 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.
+36 (62) 202-475
felnőttképzési ügyfélszolgálatának elérhetőségei Ügyfélfogadás:
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.
Felnőttképzési iroda
H-Cs: 08:00 – 15:30
P: 08:00 – 13:00
+36 62 202-475/117-es melléken
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai ld. Szervezeti ábra
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Kancellár:
Dr. Ambrus Norbert
Tel.: 06-62/202-475
E-mail: ambrus.norbert@hiszk.hu
Főigazgató:
Kincses Tímea Katalin
Tel.: 06-62/202-475
E-mail: kincses.timea@hiszk.hu
Gazdasági vezető:
Süliné Juhász Márta
Tel.: 06-62/202-475
E-mail: sjm@hiszk.hu
Főigazgató-helyettes:
Tornyi-Molnár Zoltán
Tel.: 06-62/202-475
E-mail: tornyiz@hiszk.hu
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend nem releváns
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai nem releváns
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló… nem releváns
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok… Szervezeti és Működési Szabályzat 2015-2019.
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 2016.06.28.
Szervezeti és Működési Szabályzat 2020.
Szervezeti és Működési Szabályzat 2022.
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv… nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok... nem releváns
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Irányító szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
1054 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postafiók címe: 1884 Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 1 896 2203
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760
Telefon: +36 1 477 5600
E-mail cím: szakkepzes@nive.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege HSZC jogszabályok gyűjteménye
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat (2015-2019.)
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (2016.06.28.)
Szervezeti és Működési Szabályzat (2020.)
Szervezeti és Működési Szabályzat (2022.)
Adatvédelmi Szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek… nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai nem releváns
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése… nem releváns
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Szervezeti és Működési Szabályzat (2015-2019.)
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (2016.06.28.)
Szervezeti és Működési Szabályzat (2020.)
Szervezeti és Működési Szabályzat (2022.)
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartalma, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdő ív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke nem releváns
8. A testületi szerv… nem releváns
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek… nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények nem releváns
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk nem releváns
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Külső ellenőrzések
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat
Információs jogokkal foglalkozó személy:
dr. Ambrus Norbert adatvédelmi tisztviselő
Telefonszám: 06-62/202-475
14 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk nem releváns
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2017. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2017. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2017. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2017. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2018. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2018. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2018. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2018. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2018. éves beruházásstatisztikai jelentés
2019. I. negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
2019. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2019. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2019. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2019. évi beruházásstatisztikai jelentés
2020. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2020. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2020. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2020. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2020. évi beruházásstatisztikai jelentés
2021. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2021. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2021. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2021. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2021. évi beruházásstatisztikai jelentés
2022. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2022. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2022. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2022. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2022. évi beruházásstatisztikai jelentés
2023. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2023. évi közérdekű adatigénylésre vonatkozó jelentés
2023. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2023. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2023. IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2023. évi beruházásstatisztikai jelentés
2024. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem releváns
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista nem releváns
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével nem releváns
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata nem releváns
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen nem releváns
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás nem releváns
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése nem releváns
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege nem releváns
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére nem releváns

Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 2015. évközi elemi költségvetés
2015. évi költségvetési beszámoló
2016. évközi elemi költségvetés
2016. évi költségvetési beszámoló
2017. évközi elemi költségvetés
2017. évi költségvetési beszámoló
2018. évközi elemi költségvetés
2018. évi költségvetési beszámoló
2019. évközi elemi költségvetés I.
2019. évközi elemi költségvetés II.
2019. éves költségvetési beszámoló
2020. évközi elemi költségvetés I.
2020. évközi elemi költségvetés II.
2020. éves költségvetési beszámoló
2021. évközi elemi költségvetés I.
2021. éves költségvetési beszámoló
2022. évközi elemi költségvetés
2022. éves költségvetési beszámoló
2023. évközi elemi költségvetés
2023. éves költségvetési beszámoló
2024. évközi elemi költségvetés
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 I. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 II. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 III. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 IV. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 I. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 II. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 III. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 IV. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 I. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 II. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 III. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 IV. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2020 I. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2020 II. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2020 III. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2020 IV. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2021 I. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2021 II. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2021 III. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2021 IV. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2022 I. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2022 II. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2022 III. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2022 IV. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2023 I. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2023 II. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2023 III. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2023 IV. negyedév
Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2024 I. negyedév
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond nem releváns
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések. Szerződések közzététele II.
Szerződések közzététele I.
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések nem releváns
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések KEHOP-5.2.11
GINOP-6.2.3
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 2016. évi közbeszerzési terv
2017. évi közbeszerzési terv
2018. évi közbeszerzési terv
2019. évi közbeszerzési terv
2020. évi közbeszerzési terv
2021. évi közbeszerzési terv
2022. évi közbeszerzési terv
2023. évi közbeszerzési terv
2024. évi közbeszerzési terv

Egyéb dokumentumok

Belső visszaélés-bejelentés

Bejelentés megtételére rendelkezésre álló lehetőségek

A bejelentő a bejelentést:

 • írásban, vagy
 • szóban teheti meg.

Az írásban tett bejelentéseket az alábbi címek egyikére szükséges megküldeni:

Postai úton megküldésre kerülő bejelentések esetén a borítékon kérjük tüntesse fel:

„Belső visszaélés-bejelentés!”

A szóbeli bejelentés megtehető:

 • az alábbi telefonszámon: 06-62/202-475
 • előre egyeztetett időpontban az alábbi irodában: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Titkárság

A Belső visszaélés-bejelentés vizsgálatára és az eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről szóló Szabályzata tartalmazza, összhangban a 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseivel.

Szabályzat személyi hatálya kiterjed az alábbi személyekre:

 1. a) a Centrum által foglalkoztatott
 2. b) az a foglalkoztatott, akinek a Centrumnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 3. c) a Centrummal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 4. d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Centrummal szerződéses kapcsolatban áll,
 5. e) a Centrum tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Centrum ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 6. f) a Centrummal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 7. g) a Centrumnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 8. h) a Centrummal a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 9. i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Centrummal megszűnt.

ArchívumKIMIKK
CsmkikEmberi Erőforrás TámogatáskezelőEmberi Erőforrások MinisztériumaHatártalanulHódmezővásárhely mobilalkalmazásNemzeti Tehetségkutató Program
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

   6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9.

  • Telefon: +36 (62) 202-475

   E-mail: hszc.titkarsag@hiszk.hu

   OM azonosító: 203039

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/007549; E/2020/000182


  2024Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum